Referenties

Relaties over StaySolutions

Voor VHA-bedrijven is het huisvesten van arbeidsmigranten meer dan onderdak bieden. De leden zijn zich ervan bewust dat goede huisvesting voor veel werkgevers niet langer alleen een kostenpost is maar ook een asset is voor de werving van gekwalificeerde buitenlandse werknemers.

Naast het voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen voor de fysieke huisvesting (zoals SNF certificering), betekent dit bijzondere zorg voor de woon- en leefomstandigheden, onder andere door actief toezicht en begeleiding. Dit alles in goed overleg met gemeenten en buurtbewoners.

Het goed en volwaardig huisvesten van arbeidsmigranten heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige en professionele bedrijfstak. De manier waarop StaySolutions zich organiseert en presenteert is daar een goed voorbeeld van.

Joep Thönissen, voorzitter van de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA)

 

EU-Flex Services in onderdeel van Randstad Groep Nederland en biedt Tempo-Team – en Randstad Inhouse Services een recruitmentkanaal voor arbeidsmigranten en faciliteert deze arbeidsmigranten in tijdelijke huisvesting, vervoer woon-werk, zorgverzekering en sociale begeleiding.

StaySolutions is voor ons al jarenlang een betrouwbaar inkoopkanaal voor kwalitatief goede huisvesting voor onze flexwerkers. Of het nu langlopende projecten zijn voor grote aantallen flexwerkers of kleinschalige projecten voor kortlopende opdrachten, samen met StaySolutions vinden we altijd een passende oplossing voor de elke uitdaging.

In de loop der jaren zijn de eisen vanuit overheid, eigenaren maar ook van EU-Flex Services zelf aan verandering onderhevig geweest. StaySolutions heeft hier op geanticipeerd door de introductie van services als GoodStay en QualityStay, waardoor we als organisatie een stuk ontzorgd worden. Complicaties op de locaties worden snel verholpen en met betrekking tot ontvangst en een deel begeleiding op locatie kunnen wij ook naar onze medewerkers toe flexibeler acteren, wat de tevredenheid en binding van onze medewerkers vergroot.

De samenwerking met StaySolutions is prettig. De lijnen zijn kort van operationeel niveau tot strategisch niveau. Bovendien denken we gestructureerd met elkaar na over waar we zaken in de complexe processen naar elkaar toe slimmer kunnen inregelen. Resultaat: een langdurig strategisch partnership!

Martijn den Hartog, Senior coördinator Tempo Team

 

Wij als eigenaar/verhuurder(KGV) zijn erg tevreden met een huurder als HuurSnel. De behoefte was wederzijds, wij (KGV) hadden een locatie in Best, HuurSnel zocht huisvesting voor arbeidsmigranten. In gezamenlijk overleg hebben we de locatie getransformeerd naar kamers die voldoen aan de voorwaarden van HuurSnel en de daaraan gerelateerde SNF-certificering van Stichting Normering Flexwonen. Wij als verhuurder zijn dan ook zeer tevreden met deze situatie en HuurSnel als huurder.

Het totale pakket wat Goodstay, Quality Stay en Cleanstay verzorgt, geeft in de samenwerking met KGV, die het beheer van de gebouw gebonden installaties en tuinonderhoud verzorgt een zeer tevreden situatie voor beide partijen.

Goodstay verzorgt en begeleidt de arbeidsmigranten inzake in- en uitschrijven van de bewoners, begeleidt de bewoners in de algemene zin en adviseert de bewoners daarin. Ook de orde en netheid rondom de locatie wordt door de regiobegeleiders van Goodstay uitstekend geregeld. Door het correct verzorgen van deze zaken heeft Goodstay een duidelijke meerwaarde voor ons als verhuurder.

Wij ervaren de samenwerking als zeer goed, waarbij we elkaar wederzijds aansturen en inlichten over de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Ook is er een kwartaaloverleg om dan gezamenlijk diverse zaken te bespreken. Door continu in overleg te blijven, streven we gezamenlijk naar een goede en rustige situatie op onze locatie in Best.

Wil Sanders, KGV Vastgoed

 

Met HuurSnel hebben we al jarenlang een intensieve en goede samenwerking. Zo speelt HuurSnel een cruciale rol in de goede informatievoorziening rond de huisvesting van onze bewoners, de arbeidsmigranten. De wisselingen van bewoners in onze accommodaties verlopen vlekkeloos dankzij het goede teamwork.

Door de periodieke inspecties van QualityStay kunnen wij de gewenste kwaliteit bieden en behouden. Het woongenot van de bewoners wordt gewaarborgd door de Regiobegeleider van GoodStay die op locatie woont en als aanspreekpunt voor onze bewoners zeer waardevol is.

We verwachten voor de toekomst samen mooie projecten te blijven doen in nauwe samenwerking met HuurSnel.

Frank Blom
Directeur Frame Vastgoed