FAQ:

Wat zijn bijzondere doelgroepen?
Bijzondere doelgroepen zijn woonconsumenten welke bij het zoeken naar passende woonruimte extra aandacht krijgen.
Voorbeelden van bijzondere doelgroepen zijn: expats, arbeidsmigranten, woonurgenten, spoedzoekers, studenten, senioren, ex-gedetineerden enz.

Wat is de samenstelling van een groep?
De samenstelling van een groep is opgebouwd uit diverse nationaliteiten en zowel mannen als vrouwen. De man/vrouw-verhouding is doorgaans 60 om 40%.
Bij het indelen van de slaapvertrekken wordt er rekening gehouden met zowel de nationaliteit(en) als het geslacht. Zo creëer je balans in de woongroep en een aangenaam verblijf voor de bewoners.

Waar moet een geschikte locatie aan voldoen?
Afhankelijk van de bijzondere doelgroep zijn locatie-eisen vereist. Een ideale locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten dient te liggen in de periferie van wonen, werken en recreëren. Op loopafstand van een basis voorziening (supermarkt) en op een redelijke afstand van woningen. Andere locaties zoals hotels, transformatie van kantoorpanden, transformatie van maatschappelijke gebouwen (zoals schoolgebouwen) enz. zijn eveneens geschikt te maken voor deze doelgroep. Indien een dergelijk locatie binnen de gemeente voorhanden is, kan in overleg met de gemeente de bijzondere doelgroep worden samengesteld.

Hoe creëer je draagvlak?
Draagvlak creëer je door in een vroegtijdig stadium in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen te communiceren. Maak meteen duidelijk wat de bedoeling is. Draai er niet omheen. Betrek de omgeving bij het ontwikkelen van de plannen of het transformeren van een locatie. Zo valt er te denken aan het inrichten van een klankbordgroep waarin alle vragen aan bod komen en beantwoord worden. Iedere partij neemt zijn of haar verantwoordelijkheid in het proces. Maak vooraf duidelijk wat ieders rol in het proces is.

Wie bel je bij overlast?
Een locatie staat of valt bij een kwalitatief goed beheer. Dat wil zeggen dat de locatie te allen tijde orde, netheid en rust moet uitstralen. Een locatie moet om dit beheer te kunnen waarborgen een bepaalde omvang hebben. Vanaf 150 bedden is het mogelijk om 24/7 beheer aan te bieden. Dat wil zeggen dat een beheerder op locatie woont en binnen de regels van het arbeidsrecht actief is op de locatie. Onze diensten zorgen ervoor dat de locatie schoon is en goed onderhouden.
Toch kan het zijn dat er ondanks een goed beheer sprake is van een calamiteit. Een belangrijke pijler binnen ons beheersplan is dat wij 24 uur per dag bereikbaar zijn. Het telefoonnummer wordt duidelijk gecommuniceerd en er vindt altijd opvolging plaats. Ook nadat er een calamiteit heeft plaatsgevonden vindt er onzerzijds een traject van nazorg plaats. Omwonenden worden volledig geïnformeerd en de overheden worden, afhankelijk van de aard van de calamiteit, betrokken in het proces.